Folla Maritime styrker produksjonen

Folla Maritime Service har siden August i år økt produksjonen med fire nyansettelser. To av de nye vil for det meste arbeide mot serviceavdelingen, mens de andre vil i all hovedsak bidra mot nybygg avdelingen.

Hver av dem har faglige kompetanse på ulike områder.

F.v Mariej, Remi, Dariusz og Artur

“Det er gledelig at vi har fått inn flere dyktige medarbeidere. De har allerede glidd godt inn i vår produksjon, som gjør at vi står enda bedre rustet til å ta i mot flere serviceoppdrag og nybygg kontrakter, sier Runar Brennvolleng, daglig leder i Folla Maritime Service.”

Folla Maritime Service kommer i løpet av 2019 til å flytte inn i nye lokaler:

https://follamaritime.no/2018/03/folla-maritime-investerer-30-millioner-i-nytt-anlegg/

I forbindelse med denne satsingen søker verftet fortsatt etter flere medarbeidere. “Vi ser frem til å ta i bruk de nye lokalene som er tiltenkt i Storlavika. I forbindelse med denne satsingen trenger vi flere dyktige medarbeidere, og kommer til å forsette letingen etter kandidater som passer vår produksjon, sier Runar Brennvolleng.”

Folla Maritime Service ønsker Mariej, Remi, Dariusz og Artur hjertelig velkommen.