Folla Maritime investerer 30 millioner i nytt anlegg

Folla Maritime investerer 30 millioner i nytt anlegg

Folla Maritime Service AS i Flatanger har besluttet å investere om lag kr 30 millioner i nytt anlegg for virksomheten i Storlavika Industriområde rett sør for Lauvsnes Sentrum.

Selskapet har inngått avtale med Flatanger Kommune om kjøp av om lag 8 mål tomt, og det planlegges oppført en industrihall på om lag 1.300m2 samt kontorfløy, lager og verksted. Totalt vil det nye bygget utgjøre om lag 2.100 m2. Datterselskapet Folla Elektro blir med på flyttingen og får egne kontor, samt god lagerkapasitet.

Utbyggingen skjer gjennom selskapet Storlavika Eiendom AS. Bak Storlavika Eiendom står i hovedsak Folla Maritime Holding AS samt aksjonærene i samme selskap. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med finansiering i prosjektet. HD Plan & Arkitektur ved Mikael Haagensen har vært prosjektleder på teknisk side.

Selskapet har levert fartøy og utført serviceoppdrag til havbruksnæringa siden 1994, og den tradisjonsrike bedriften starter i disse dager byggingen av fartøy nr. 72. Selskapet har om lag 20 ansatte og oppnådde i 2017 en omsetning på om lag 42 millioner og et positivt driftsresultat.

Selskapet har siden starten hatt tilhold industrilokalene på Lauvsnesøra. Økte krav til utstyr og plass har medført at virksomheten har vokst seg ut av eksisterende lokaler. «For å kunne holde tritt med utviklinga i havbruksnæringa, har vi vært nødt til å utrede mulighetene for nye fasiliteter, sier daglig leder Runar Brennvolleng i Folla Maritime Service AS». Brennvolleng sier videre at; «Vi opplever økende etterspørsel etter våre tjenester, og skal vi kunne yte den servicen og kapasiteten som kundene etterspør, er vi nødt til å fornye våre fasiliteter. Samtidig er det viktig for oss å tilby ansatte en effektiv arbeidsplass hvor både arbeidsmiljø og HMS er ivaretatt på en god måte. Tiden er nå inne for at vi tar dette betydelig løftet, og hele organisasjonen ser veldig frem til å flytte til Storlavika».

Styreleder i Folla Maritime Service, Thomas Brobakken Geving tilføyer; «Det er moro å se at godt arbeid fra hele organisasjonen har ført oss dit at vi endelig kan realisere dette prosjektet som har vært i støpeskjeen over noen år. Vi har en motivert arbeidsstokk som fortjener morgendagens løsninger og fasiliteter. I tillegg har vi som ambisjon å ta større markedsandeler både når det gjelder nybygg og service. For å klare dette er vi nødt til å foreta denne investeringen slik at kundene føler at vi kan levere det som forventes av oss».

Det forventes byggestart i sommer, og anlegget skal etter planen være innflyttingsklart i starten av 2019.

Kontaktinformasjon:

Runar Brennvolleng, daglig leder Folla Maritime Service, mobil 48135857

Thomas Brobakken Geving, styreleder Folla Maritime Service/Storlavika Eiendom, mobil 915 51 555