Vega Sjøfarm kontraherer FollaPower 50 EL – et hybrid arbeidsfartøy fra Folla Maritime Service.

Oppdrettsselskapet på Vega går til anskaffelse av et hybrid arbeidsfartøy av typen FollaPower 50 EL. Det vil få byggenummer 97 i rekken fra verftet og er det andre fartøyet Vega Sjøfarm har fått levert fra Folla Maritime Service.

 

 

Fartøyet er utviklet for røkteoppgaver med fokus på robusthet og et godt arbeidsmiljø, samt en miljøeffektiv drift. Det er beregnet å benytte i hovedsak batteri både i transitt og i arbeidsoperasjonene ved merdkanten, som bidrar til betydelig redusert karbonavtrykk sammenlignet med konvensjonell fremdrift.

Fartøyet bygges som singel-skrog (15×8) med fremdrift og manøvrering fra to el-motorer, batteripakke på 360 kWh og to elektriske thrustere. Det gir en arbeidsdag med lite støy og godt arbeidsmiljø for de ansatte. Generatoren om bord vil kunne bidra til fremdrift og lading av batteri under drift, ved behov. Fartøyet er for øvrig godt utrustet for effektiv drift av arbeidsoperasjonene.

 

«Vi setter stor pris på å få levere et nytt hybrid arbeidsfartøy til Vega Sjøfarm. Vi ser frem til å samarbeide med dem og levere et fartøy de vil få stor nytte av i arbeidshverdagen samtidig som det bidrar til å redusere miljøet med ca 120 tonn CO2 årlig. Fartøyet er utviklet i samarbeid med Møre Maritime. Det er effektive skrog, både med tanke på energiforbruk, plassutnyttelse og gir et moderne uttrykk» sier salgssjef for nybygg ved Folla Maritime Service, Camilla

Det er viktig for Folla Maritime Service å være med på utviklingen i næringen og kunne tilby gode og fremtidsrettede arbeidsverktøy dimensjonert for morgendagens driftskrav og tøffe forhold på havet under alle årstider.

«Vi er meget fornøyde med at Vega Sjøfarm har valgt oss som leverandør av et nytt bærekraftig tilskudd til sin flåte av fartøy og setter pris på tilliten» sier daglig leder for Folla Maritime Service, Otto Sjølien.

 

Folla Maritime Service er et verft lokalisert i Flatanger, som produserer nybygg og utfører service. Verftet bygger arbeids- og personellfartøy i aluminium, og utfører service, reparasjoner, og oppgraderinger på eksisterende flåte. I tillegg har verftet en avdeling som driver megling/formidling av brukte fartøy for havbruksnæringen.

 

Kontaktinfo:

Camilla Kvaløsæter, Salgssjef nybygg Folla Maritime Service AS

+47 45 60 26 13, [email protected]

 

Otto Sjølien, daglig leder Folla Maritime Service AS

+47 90 12 04 23, [email protected]

 

Espen Strand, Salgsleder brukt/megling, Folla Maritime Service AS

+47 916 92 920, [email protected]