Nova Sea og Folla Maritim Service signerer ny kontrakt for nok et hybridarbeidsfartøy.

Nova Sea AS og Folla Maritim Service AS er glade for å kunngjøre nok en signering av et hybrid
arbeidsfartøy av typen FollaPower 50 EL, som får bygg nummer 98 hos verftet.

Denne kontrakten kommer som følge av Nova Sea sin plan om utskifting av eksisterende flåte til mer
miljøvennlige og bærekraftige fartøy og bekrefter et velfungerende samarbeid mellom partene, som i
fjor sommer signerte en rammeavtale for utvikling og levering av fartøy til oppdrettskonsernet.


Nova Sea AS har et sterkt fokus på bærekraftig oppdrett av laks og har en tydelig visjon og strategi om
å drive virksomheten på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Valget av FollaPower 50 EL som deres
nye arbeidsfartøy er et bevis på deres forpliktelse til å redusere påvirkningen av deres operasjoner på
miljøet. Fartøyet er utviklet i samarbeid mellom Folla Maritime Service, Nova Sea og Møre Maritime
som konstruktør.


«Folla Maritim Service er stolte og ydmyke over igjen å ha fått tilliten som produsent av fartøy for Nova
Sea. FollaPower 50 EL er utviklet i tett samarbeid med Nova Sea og dette fartøyet blir det tredje i
rekken av akkurat dette konseptet, som går i produksjon for Nova Sea, så langt» sier salgssjef for
nybygg ved Folla Maritime Service, Camilla Kvaløsæter.


Ved å levere et hybridfartøy som oppfyller Nova Sea AS sine krav, fortsetter Folla Maritim Service AS å
demonstrere sin innovasjonsevne og engasjement for å levere norskproduserte kvalitetsprodukter.


«Vi har allerede fått levert hybride fartøy fra verftet, som vi er godt fornøyde med. Dette er et konsept
hvor vi har vært med på å sette preg på løsningene, og vi har stor tro på at dette vil bli fartøy som vil
svare til forventningene både med tanke på bærekraft og gode arbeidsforhold» sier Odd Stensland,
Teknisk ansvarlig sjø i Nova Sea.

Bilde: Odd Stensland, Nova Sea og Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service.

Verftet har med denne kontrakten seks fartøy under produksjon, både arbeids- og personellfartøy, for
Nova Sea. Begge selskap ser frem til å fortsette det vellykkede samarbeidet med nok et hybrid
arbeidsfartøy.


«Vi er meget fornøyde med at Nova Sea har kommet med nok en bestilling av et hybrid arbeidsfartøy
fra Folla Maritime. Dette bekrefter et allerede tett og godt samarbeide mellom oss som verft og Nova
Sea som kunde. Dette er også med på å gi oss en god horisont på ordrereserven hos oss» sier daglig
leder for Folla Maritime Service, Otto Sjølien.


Fartøyet bygges som singel-skrog (15×8) med fremdrift og manøvrering fra to el-motorer, batteripakke
på 360 kWh og to elektriske thrustere. Det gir en arbeidsdag med lite støy og godt arbeidsmiljø for de
ansatte. Generatoren om bord vil kunne bidra til fremdrift og lading av batteri under drift, ved behov.
Fartøyet er for øvrig godt utrustet for effektiv drift av arbeidsoperasjonene.


Folla Maritime Service er et verft lokalisert i Flatanger, som produserer nybygg og utfører
service på fartøy til havbruksnæringen. Verftet, som har et topp moderne produksjons- og
serviceanlegg, bygger arbeids- og personellfartøy i aluminium, utfører service, reparasjoner,
og oppgraderinger på eksisterende flåte. I tillegg har verftet en avdeling som driver
megling/formidling av brukte fartøy for havbruksnæringen.

 

Kontaktinformasjon:


Camilla Kvaløsæter, Salgssjef nybygg, Folla Maritime Service AS
+47 45 60 26 13, [email protected]


Espen Strand, Salgsleder brukt/megling, Folla Maritime Service AS
+47 916 92 920, [email protected]


Otto Sjølien, Daglig leder, Folla Maritime Service AS
+47 90 12 04 23, [email protected]


Flatanger, 20. Juli 2023