Glad jeg valgte å være lærling!

Spennende dager og lønn i studieperioden.

Jørgen Hatling Hansen har vært lærling for fagbrev som platearbeider i 6 måneder nå. Han hadde i utgangspunktet tenkt å ta fagbrev som sveiser, men gjennom samtaler med sin veileder i Folla Maritime Service ble de sammen enige om at hans arbeidsoppgaver ville bli langt mer variert og spennende ved å gå over til platearbeider. Jørgen sier i dag at han er glad for at de tok den avgjørelsen og legger til at han liker variasjoner i hverdagen og det å lære mye rundt selve båtbyggeprosessen.

Ved å ta imot lærlingplass hos Folla Maritime Service i Flatanger, ble Jørgen som opprinnelig kommer fra Steinkjer borteboer. Han deler et hus sammen med flere ukependlere som jobber ved samme verft, og har derfor blitt godt kjent med de andre ansatte i bedriften. «Jeg mener det å bo flere sammen fra samme arbeidsplass, er med på å skape trivsel på jobb og samtidig mer sosialt etter arbeidstid» sier Hansen.

Jørgen liker godt å være lærling fremfor å sitte på skolebenken. «Jeg liker å lære gjennom praktisk arbeid og her får jeg muligheten til å lære veldig mange varierte oppgaver. Som platearbeider er jeg med på hele prosessen av konstruksjonen av skrogene, fra å lese arbeidstegninger, finne de riktige målene og platene, sette dem nøyaktig sammen til et skrog som skal tåle mye belastning», sier Hansen.

Jørgens veileder Johnny Øie er enig i at de tok et riktig valg ved å gå for et fagbrev som platearbeider fremfor sveiser. «Det ser ut som han trives med de varierte oppgavene han får, han lærer fort og gjør en god jobb» sier Øie.

Fire spørsmål rundt lærlingtiden så langt:

Hva er det viktigste du sitter igjen med etter 6 måneder som lærling ved Folla Maritime Service?

«Det er veldig viktig med nøyaktighet i arbeidet, alle målene må stemme og at de riktige delene er nøyaktig plassert der de skal være. Er det ikke nøyaktig blir sveisejobben veldig omfattende».

«Jeg tror at det å ta fagbrev som sveiser etter å ha tatt fagbrev som platearbeider vil være enklere ved at jeg nå har en forståelse av sveisejobben og egenskapene til aluminiumen som vi jobber med, sier Hansen»

Hva er spennende ved å være lærling i Folla Maritime Service?

«Jeg har lært mye om båtkonstruksjon og at båter er mye mere omfattende enn jeg ante. Det er mange detaljer som skjuler seg inne i en båt som man ikke ser eller er klar over når man ikke har vært med å sett en båt bli bygget. Det er viktig med nøyaktighet og det krever mange timers arbeid som er sult inne i båten».

«Etter hvert som jeg har lært mer og mer, har jeg fått flere arbeidsoppgaver og på den måten mer ansvar, det synes jeg er gøy».

«Jeg får veldig varierte arbeidsoppgaver innenfor yrket, ingen dager er helt lik og jeg får bruk for mine sertifikater for kran og truck i hverdagen, forteller Hansen»

Hva synes du det er fint å kunne fortelle andre som vurderer å bli lærling?

«Det å måtte bli ukependler for å få lærlingeplass kan virke litt tøft, men det er både sosialt og det er godt å kunne bo for seg selv. Det er godt å kunne tjene penger samtidig som man tar en utdanning, i motsetning til å ta opp studielån».

«Ved å være lærling har man fått arbeidserfaring som det kan være lurt å ta med seg og gjør det sikkert enklere når man skal starte i fast jobb, forklarer Hansen».

Hvordan ser du på resten av lærlingetiden?

«Jeg trives godt som lærling ved Folla Maritime Service og ser frem til 1 ½ år med mer læring og fullført fagbrev som platearbeider, sier Hansen avslutningsvis».

Folla Maritime Service er veldig fornøyd med utviklingen til Jørgen Hatling Hansen, og håper at han fortsetter å trives som lærling hos oss.