Ny serviceleder

Alf Magne Hanssen (54) fra Flatanger er ansatt som ny Serviceleder i Folla Maritime Service. Hanssen har de siste 20 årene vært ansatt i AQS, og vil fremover ha ansvar for å videreutvikle selskapets serviceavdeling som omfatter vedlikehold, reparasjoner og ombygginger av fartøy.

   

Ansettelsen skjer i forlengelse av den betydelige satsningen som er gjort i forbindelse med etableringen av nytt produksjonsanlegg i Storlavika i Flatanger. Det er foretatt investeringer på om lag 90 millioner det siste året, som har resultert i et av kystens mest moderne anlegg for nybygg og reparasjoner av oppdretts- og fiskefartøy.

Vi er stolte av å kunne presentere Alf Magne som en del av temaet her i Flatanger. Alf Magne har betydelig erfaring og nettverk fra havbruksnæringa, og besitter betydelig kunnskap og erfaring fra blant annet brukersiden som er verdifullt i forbindelse med satsningen vi nå gjør. Vi er inne i en periode med sterk vekst, og dette medfører også en betydelig oppskalering av arbeidsstokken. Vi har de siste 12 måneder gått fra 20 til 35 ansatte, og vi er fortsatt på jakt etter dyktige medarbeidere sier Otto Sjølien, daglig leder i Folla Maritime Service.

Kontaktinformasjon:

Alf Magne Hanssen, mobil 971 88 456 epost: [email protected]

Otto Sjølien, daglig leder, mobil 901 20 423 epost: [email protected]