Rammeavtale med Nova Sea

Nova Sea har over lengre tid hatt et tett samarbeid med Folla Maritime Service (FMS) om leveranser av nye fartøy. FMS har for tiden seks fartøy i ulike faser av produksjonsprosessen som er kontrahert av Nova Sea.

Gjennom den senere tid er det jobbet tett mellom FMS og Nova Sea for å utvikle optimale fartøyskonsepter som vil dekke Nova Sea sine behov fremover. I denne prosessen har også brukerne vært sterkt involvert.

Partene har på bakgrunn av dette inngått en rammeavtale som omfatter leveranse av nye fartøy til Nova Sea i årene som kommer. Det endelige antall fartøy som vil tas ut under rammeavtalen er ikke fastsatt, men det er allerede klart at avtalen vil sikre FMS betydelig aktivitet i årene som kommer. I tillegg omfatter avtalen at Folla Maritime Service skal bistå Nova Sea med formidling av fartøy som skal fases ut.

Vi har hatt et godt samarbeid med Folla Maritime over flere år og vi er godt fornøyde med konseptene som i fellesskap nå er utviklet. Vi har tro på at et slikt tett samarbeid mellom reder, brukere og verft, gir gode sluttprodukter. Det er flott å se den satsningen som Folla Maritime har gjort i Flatanger og betydningen dette har for lokalmiljøet. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeide, sier Tom Eirik Aasjord, Adm.dir. i Nova Sea AS.

Vi er svært fornøyde med at Nova Sea har valgt å forlenge vårt lange og gode samarbeid. Denne avtalen vil sikre en god ordresituasjon og en stabil drift for verftets nybyggavdeling i god tid fremover. Vi har et tett og godt samarbeidsforhold til Nova Sea, og vi setter igjen pris på tilliten Nova Sea viser oss ved inngåelse av denne avtalen, sier Otto Sjølien, daglig leder i Folla Maritime Service AS.

Folla Maritime Service bygger personell, lokalitets- og servicefartøyfartøy i aluminium, samt utfører service, reparasjoner og oppgraderinger av fartøy. Selskapet har nylig flyttet inn i nytt anlegg med betydelig kapasitetsøkning og en båtheis som løfter 450 tonn. I tillegg har selskapet en avdeling som bistår kunder med megling og formidling av brukte fartøy.