Vårt nye anlegg nærmer seg ferdigstilling!

Folla Maritime Service har siden våren 2021 arbeidet med oppføring av nye verftsfasiliteter i Storlavika Industriområde i Flatanger. Byggeprosessen er nå i sluttfasen, og i løpet av andre kvartal i år vil det nye anlegget være i full drift. Se link til video:

 

Det nye anlegget vil ha produksjonslokaler på til sammen 2.300 m2 og vil ha en båtheis med løftekapasitet på 450 tonn. Dokka for båtheisen vil ha en bredde på vel 14 meter. Anlegget er dermed dimensjonert for å utføre servicearbeid på de fleste servicebåter for havbruksnæringa samt andre fartøystyper med lengde inntil 30 meter.  For Folla Maritime Service er nettopp service- og vedlikeholdsmarkedet et viktig satsningsområde fremover.

I tillegg har Folla Maritime Service de siste 30 årene drevet bygging av nye fartøy for havbruksnæringa, og verftets byggnummer 87 vil bli påstartet i de nye lokalene i Storlavika allerede i løpet av første kvartal i år. Selve produksjonshallen er spesialtilpasset slik at både serviceoperasjoner og nybyggprosjekter lar seg gjennomføre på en rasjonell og effektiv måte.

Ifølge daglig leder Otto Sjølien vil det nye anlegget representere en ny og viktig milepæl i selskapets historie. – Det nye anlegget gir oss en helt ny arbeidshverdag og fantastiske vekstmuligheter. Vi ser for oss å kunne doble omsetningen i løpet av et par år, og allerede før innflytting har vi økt arbeidsstokken fra 20 til 30 ansatte. Endelig kan vi ta imot våre kunder til kanskje det mest moderne og effektive anlegget langs kysten. Dette skal komme våre kunder til gode, sier Sjølien.

I tillegg har miljø og bærekraft vært en viktig bærebjelke i utformingen av det nye anlegget. I havbruksnæringa er det allerede et tydelig miljøfokus, og Folla Maritime Service er en del av dette. – Vi har som mål å redusere klimaavtrykket så langt det lar seg gjøre, og det er gjort betydelige investeringer i miljøtiltak slik at vi kan operere uten utslipp til miljøet rundt oss, sier Sjølien.

Det nye anlegget har en prislapp på vel 80 millioner kroner, og eies av Bjørøya Holding AS gjennom Storlavika Eiendom AS.