Otto Sjølien blir ny daglig leder

 

I Flatanger er et nytt moderne anlegg under oppføring for Folla Maritime Service AS (FMS). Verftet som produserer nybygg og utfører service for oppdretts- og havbruksflåten satser nå stort, med et topp moderne anlegg som er under oppføring, inkludert en båtheis med kapasitet på 450 tonn. Anlegget vil bidra til betydelig kapasitetsøkning både for selskapets nybygg- og service aktivitet. Det nye anlegget eies av Storlavika Eiendom AS, hvor Bjørøya Holding AS er eier.

Styrker organisasjonen

Samtidig som nyanlegget er under oppføring, bygger selskapet en ny og forsterket organisasjon. Otto Sjølien (49) overtar som daglig leder i selskapet, mens Runar Brennvolleng, som har hatt rollen frem til 1. oktober, går over i stillingen som prosjektleder. Sjølien har lang ledererfaring fra ulike industriselskaper, herunder fra Orkla-konsernet og senere flere betydelige industriselskaper i Namdalen.

-Jeg har så vidt kommet i gang og gleder meg enormt til være med å utvikle dette sammen med teamet i FMS. Det er vel fortjent og på høy tid at teamet i FMS nå endelig får et topp moderne anlegg, med bærekraftige løsninger, for å serve eksisterende og nye kunder på en enda bedre måte fremover. Fasilitetene og rammevilkårene for FMS har ikke vært de beste de senere år, og det nye anlegget vil gi et voldsomt løft og helt andre forutsetninger for å levere både økt kapasitet, gode produkter og tjenester til et viktig marked fremover, sier Sjølien. Havbruksnæringen har i dag et stort fokus på bærekraftige løsninger, herunder når det gjelder fremdriftssystemer, noe FMS har satt fokus på og har løsninger for. Det samme vil gjelde for servisering av fartøy – det vil stilles krav til bærekraftige løsninger – noe det nye anlegget er rigget for, sier Sjølien.

Otto Sjølien, daglig leder Folla Maritime Service

Viktige satsingsområder

Selskapet produserer ny fartøyer, leverer servicetjenester, samt har en avdeling for megling/formidling av brukte fartøy. Vi tror først og fremst at det er servicesiden som vil vokse. Kombinasjonen nybygg, service og formidling av brukte fartøy, er en styrke som våre kunder verdsetter, sier Sjølien. Som ledd i utviklingen av selskapet, styrkes også organisasjonen i tillegg til at nytt anlegg kommer på plass. Vi har styrket salgs- og markedsavdelingen, samt gjort andre tilsettinger den siste tiden, for å være rustet til den nye fremtiden – sier Sjølien.

-Vi er svært fornøyde med at Sjølien går inn i lederrollen i Folla Maritime Service, sier styreleder Thomas Geving. Vi er samtidig glade for at Runar Brennvolleng ønsker å være med videre i rollen som prosjektleder. Vi satser nå kraftig med nytt og moderne anlegg og bygger organisasjonen for å ta dette videre. Sammen med et team med lang erfaring i bransjen, er vi trygge på at dette blir en bra løsning for selskapet, sier Geving.