Folla Maritime styrker satsningen på elektro

Folla Maritime er med på satsningen av et lokalt elektrofirma i Flatanger, hvor Folla Maritime Holdning AS er største eier av det nye selskapet, Folla Elektro AS, med 30 prosent av aksjene. Øvrige eiere er Aleksander Olsen,  Geir-Tore Olsen, Oddvar Bjørkmo og eierne bak Elektroservice AS.

«Vi er en stor kjøper av elektrotjenester, og har over tid sett behovet for å ha god tilgang til elektrotjenester lokalt, sier daglig leder Runar Brennvolleng i Folla Maritime Service AS».

Folla Elektro AS har planer om å bli fem ansatte i løpet av året. Og daglig leder er en heimvendt flatangring, Aleksander Olsen.

«Vi ser at potensialet er stort. Vi satser på å bli flere etter hvert, og tar sikte på å bli fem ansatte innen utgangen av året, sier daglig leder Aleksander Olsen i Folla Elektro AS».

Folla Maritime Service vil bli en stor og viktig kunde.

«Jeg tror dette vil slå ut positivt for våre kunder. Vi ønsker å være fleksibel og servicerettet når det haster for våre kunder å få ting gjort, og denne satsningen vil styrke det behovet, sier Brennvolleng».

I dag har Elektroservice AS mesteparten av elektroarbeidet på nybygg og service hos verftet på Lauvsnes. Men Folla Maritime Service ser behovet for å ha begge to, siden det er til tider ganske mye arbeid, og på den måten utfordrende å få gjort alt.

I starten vil selskapet ha hovedkontor sammen med Folla Maritime Service. Ambisjonene er å bygge spesialkompetanse innen marin og maritim sektor. Men samtidig vil selskapet ta alle typer oppdrag, også for private.

«Vi ser at næringslivet opplever stor vekst, og det er mye hyttebygging og nå også stor boligbygging. Så behovet for elektrikere i Flatanger er stort, sier Aleksander Olsen».